Değerlendirme Süreci

Elektronik ortamda gönderilen çalışmalar editoryal ön değerlendirmede kabul almaları halinde çift taraflı kör hakemlik sürecine dahil edilirler. Bu süreç, değerlendirilecek çalışma sayısına göre 1 - 3 ay arasında sürmektedir.

Çift Taraflı Kör Hakemlik uygulamasında hakemler, makale yazar(lar)ının kimliğini bilmedikleri gibi yazarlar da hakemlerin kimliklerini bilmemektedirler. Aynı zamanda bir hakem, çalışmayı değerlendiren diğer hakemler konusunda da bilgi sahibi olmazlar.

Değerlendirme sürecinin ardından Editör hakem raporlarının ışığında çalışmanın kabul veya ret durumuna karar verir. Köklü değişiklik talep edilen makaleler için süreç tekrar edilir. Kabul edilen makaleler, etik kurul kararı gibi diğer prosedürler bakımından eksiği yok ise uygun bulunan sayıda yayınlanmak üzere basım düzenlemesine alınır ve ilgili sayıda sıraya alınır.

Yönetim ve Çalışma Dergisi'ne gönderilen çalışmalar için herhangi bir ad altında, "Değerlendirme Ücreti ve Yayın Ücreti" talep edilmez.

© 2017 Journal of Managament and Labour
Creative Commons Lisansı