İşverenlerin Emekli Çalışan İstihdam Etme Kararlarına İlişkin Nitel Bir Çözümleme

A Qualitative Analysis of Employers' Decisions on Retired Workers Employment

Nagihan DURUSOY ÖZTEPE, Pamukkale Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, ndurusoy@pau.edu.tr

Ahmet ADALI, Pamukkale Üniversitesi, Serinhisar Meslek Yüksekokulu, Sosyal Güvenlik Programı, aadali@pau.edu.tr

Makale Bilgileri / Article Information

Yıl / Year: 2022 | Cilt / Volume: 6 | Sayı / Issue: 2 | Sayfa / Page(s): 145-164
Sayı Yayın Zamanı / Issue Published: 30 / 12 / 2022 | Özgün Araştırma Makalesi
DOI:

Öz/Özet

Çalışmanın temel amacı, emekli istihdamının talep tarafını analiz ederek, işverenlerin emekli istihdam etme nedenlerini ortaya koymaktır. Emeklilik sonrası yeniden istihdama girmenin nedenlerini emekliler açısından inceleyen çalışmaların varlığına rağmen, bu durumu emekli istihdam eden işverenler açısından analiz eden çalışmaların sayısı yok denecek kadar azdır. Bu anlamda, bu çalışmanın literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Çalışmada öncelikle emeklilerin hangi sektörlerde istihdam edildiğini ortaya çıkarabilmek adına üç ay boyunca iş ilanları taranmış, ardından tespit edilen sektörlerde emekli çalıştıran 14 işverenle derinlemesine görüşme yapılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, emekliler ya çok nitelik gerektiren işlerde ya da tamamen niteliksiz işlerde istihdam edilmektedir. Özellikle teknik bilgi ve uzmanlık gerektiren işlerde emekli çalıştırmak, yeni bir işçi için yapılacak eğitim ve zaman maliyetlerini ortadan kaldırmaktadır. Bununla birlikte işverenler, yaşlılık aylıklarının varlığına ve emeklilerin sağlık hizmetlerinden hali hazırda yararlanıyor olmasına güvenerek, nitelik gerektirmeyen işlerde emeklileri diğerlerine göre daha düşük ücretle ve sigortasız çalıştırmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Emeklilik Sonrası Çalışma, Köprü İstihdam, Emekli Çalışanlar, İşveren Talebi

Abstract

The main purpose of this study is to reveal the reasons for employers to employ retirees by analyzing the demand side of retired employment. Despite the existence of studies examining the reasons for re-employment after retirement in terms of retirees, the number of studies analyzing this situation for employers who employe retiress is limited. In this sense, this study contributes to the literature. In the study, first of all, the job advertisements were scanned for three months in order to find out in which sectors retirees were employed, and in-depth interviews were conducted with 14 employers employing retired employees in the identified sectors. According to the findings, retirees are employed either in jobs requiring high qualifications or in completely unqualified jobs. Especially employing retirees in jobs requiring technical knowledge and expertise eliminates the costs of training and time for a new worker. However, employers rely on the existence of old-age pensions and the fact that retirees are already benefiting from health services. So employers employ retiress in jobs with lower-wages and uninsured pensioners in non-qualifying jobs.

Keywords: Work After Retirement, Bridge Employment, Retired Workers, Employer Demand

355 kere |     266 kere

© 2017 Journal of Managament and Labour
Creative Commons Lisansı