İş Talepleri-Kaynakları Teorisi ve Psikososyal Riskler: Kömür Maden İşletmeleri Değerlendirmesi

Job Demands-Resources Theory and Psychosocial Risks: The Assessment of Coal Mining Organizations

İdil IŞIK, İstanbul Bilgi Üniversitesi, idil.isik@bilgi.edu.tr

Şafak ÖZ AKTEPE, İstanbul Bilgi Üniversitesi, safak.aktepe@bilgi.edu.tr

Yasin KUZDAĞ, İstanbul Bilgi Üniversitesi, yasin.kuzdag@bilgi.edu.tr

Kağan GÜNEY, İstanbul Bilgi Üniversitesi, kagan.guney@bilgi.edu.tr

Makale Bilgileri / Article Information

Yıl / Year: 2022 | Cilt / Volume: 6 | Sayı / Issue: 2 | Sayfa / Page(s): 116-144
Sayı Yayın Zamanı / Issue Published: 30 / 12 / 2022 | Özgün Araştırma Makalesi
DOI:

Öz/Özet

Çok tehlikeli iş kolları arasında yer alan madencilik sektöründe, çalışan sağlığı ve güvenliği daha çok fiziki koşullar ve fiziksel çalışma şartları ile gündeme gelmektedir. Ancak sektör özelinde psikososyal tehlikeler de çalışanları etkileyebilmektedir. Maden sektöründen yola çıkan ve diğer sektörlere de yayılan “İş’te Psikososyal Sağlık ve Güvenlik Projesi” çalışanların spesifik psikososyal çalışma şartlarını ve çalışanlara etkilerini incelemektedir. Risk değerlendirme bakış açısı ile yapılan analizlerde taleplere ve kaynaklara dair tehlike kaynakları ile iyi oluş arasında negatif ilişki olduğu görülmüştür. Bulgular, sadece fiziki şartların değil psikososyal çalışma şartlarının da iyileştirilmesi gerektiğini vurgulamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Madencilik, Psikososyal, İş Talepleri ve Kaynakları, Psikolojik İyi Oluş

Abstract

In the mining sector, which is among the most dangerous sectors, employee health and safety come to the fore with physical conditions and physical working conditions. However, psychosocial hazards in the sector can also affect employees. “The Psychosocial Health and Safety at Work Project", which was set out explicitly for the mining industry, aiming to expand to other sectors, examines the specific psychosocial working conditions of coal mining and its effects on mine workers. The analysis with the perspective of risk assessment showed a negative relationship between the hazards related to job demands and resources and well-being. Results highlight that not only physical conditions but also psychosocial working conditions should be improved.

Keywords: Mining, Coal Mining, Psychosocial, Job Demands and Resources, Well-Being

40 kere |     52 kere

© 2017 Journal of Managament and Labour
Creative Commons Lisansı