Bipolar Bozukluk Tanısı Olan Çalışanlar Açısından Çalışma Yaşamında Psikososyal Tehlike ve Riskler

Psychosocial Hazards and Risks in Working Life for Employees Diagnosed with Bipolar Disorder

Burcu KÜMBÜL GÜLER, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Psikoloji Bölümü, burcu.guler@ikcu.edu.tr

Emine Sevinç SEVİ TOK, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Psikoloji Bölümü, eminesevinc.tok@ikcu.edu.tr

Makale Bilgileri / Article Information

Yıl / Year: 2022 | Cilt / Volume: 6 | Sayı / Issue: 2 | Sayfa / Page(s): 91-115
Sayı Yayın Zamanı / Issue Published: 30 / 12 / 2022 | İnceleme Makalesi
DOI:

Öz/Özet

Bu derleme çalışmasının amacı, Bipolar Bozukluk tanısı olan kişilerin çalışma yaşamlarında karşılaşabilecekleri sorunları psiko-sosyal riskler özelinde derinlemesine incelemektir. Kronik gidişatlı ve özellikle alevlenme dönemlerinde pek çok alanda işlev bozucu olan bu ruhsal durumla yaşayan bireylerin çalışma yaşamlarının hastalık üzerinde olumlu ve olumsuz etkileri olmaktadır. Çalışma yaşamının olumlu katkılarının yanısıra psiko-sosyal tehlike ve risk olarak ifade edilen ve iş stresine neden olan olumsuz etkenler de bulunmaktadır. Özellikle Bipolar Bozukluk tanısı olan çalışanların etkileneceği düşünülen bazı psiko-sosyal tehlike ve risklerin olası etkileri alanyazın incelemesi doğrultusunda detaylı olarak aktarılacaktır. Bu çalışmanın bipolar bozukluk tanılı çalışanlar için sürdürülebilir bir istihdamın sağlanması yolunda, örgütsel destek mekanizmasını harekete geçiren bir farkındalık yaratılmasına katkıda bulunması beklenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Psiko-sosyal tehlike ve risk, çalışma yaşamı, bipolar bozukluk

Abstract

The aim of this review is to examine in depth the problems that people diagnosed with Bipolar Disorder may encounter in their working life, especially in terms of psycho-social hazards and risks. The working life of individuals living with this mental condition, which is chronically progressive and dysfunctional in many areas, especially during exacerbations, has positive and negative effects on the disorder. In addition to the positive contributions of work to the life of an individual diagnosed with Bipolar Disorder, negative factors cause work-related stress, which are expressed as psycho-social hazards and risks. The possible effects of some psycho-social hazards and risks, which are thought to be especially affected by employees diagnosed with Bipolar Disorder, will be explained in detail in line with the research results from the literature. It is expected that this study will contribute to raising awareness that activates the organizational support mechanism in order to ensure sustainable employment for employees diagnosed with bipolar disorder.

Keywords: Psycho-social hazard and risk, working life, bipolar disorder

368 kere |     177 kere

© 2017 Journal of Managament and Labour
Creative Commons Lisansı