Genç İşsizliği İle Mücadelede Yeşil İstihdamın Rolü

The Role of Green Employment in Challenging Youth Unemployment

Süheyla ERİKLİ SELEK, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu MYO, Yeşilova Mah. E-90 Karayolu Üzeri No: 50/A 06950 Şereflikoçhisar / Ankara - Türkiye, serikli@ybu.edu.tr

Makale Bilgileri / Article Information

Yıl / Year: 2022 | Cilt / Volume: 6 | Sayı / Issue: 1 | Sayfa / Page(s): 58-73
Sayı Yayın Zamanı / Issue Published: 30 / 06 / 2022 | Özgün Araştırma Makalesi
DOI:

Öz/Özet

İklim değişikliği, sanayileşme ve kentleşme süreci ile ortaya çıkan ve yanlış büyüme politikası sonucunda küresel bir sorun haline gelen durumu tanımlamaktadır. Sanayi devrimi ile birlikte başta kömür olmak üzere, petrol ve doğalgaz gibi fosil yakıtların kullanımının yaygınlaşması ve kentleşme süreciyle karbondioksit ve diğer sera gazları birikiminin çoğalması, yerkürenin ortalama ısısını arttırarak iklim değişikliğine neden olmaktadır. Yapılan senaryo çalışmalarında ısı artışının temel olarak kuraklık, tarım ürün çeşitliliğinin azalması ve kıtlık sorununa yol açacağı öngörülmektedir. Bu durum yoksulluk ve sosyal eşitsizliğin artmasına neden olmakta ve ekonominin sürdürülebilirliğini engellemektedir. Sorunun ekonomik çözümünde yeşil ekonomi anlayışı yer almaktadır. Üretim sürecinde doğal kaynakların yok olmasını engelleyen, çevreye duyarlı ve ekolojik zararı azaltmayı amaçlayan bu anlayış aynı zamanda yeni işlerin yaratılması ve istihdamın artması anlamına gelmektedir. Bu çalışmanın amacı iklim değişikliği ile mücadelenin ekonomi boyutunu oluşturan yeşil ekonominin genç işsizliği ile mücadeledeki önemini vurgulamaktır. Kriz sonucunda ortaya çıkan yeşil ekonomiyi fırsata çevirmek, ekonomi ve işgücü piyasasını yapılandırmak mümkündür. Literatür araştırması ve ikincil verilerden yararlanılarak gerçekleştirilen bu çalışmada kavramsal çerçeve oluşturulduktan sonra, iklim değişikliği-işgücü piyasası ilişkisi incelenmektedir. Özellikle genç işsizliğinin yüksek olduğu ülkelerde, yeşil istihdamı arttırmaya yönelik aktif istihdam politikalarının geliştirilmesinin genç işsizliği ile mücadelede önemli bir çözüm aracı olarak kullanılabileceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: İklim Değişikliği, Yeşil İş, Genç İşsizliği

Abstract

Climate change has emerged as a result of industrialization and urbanization. As a result of the wrong growth policy, it has become a global problem With the industrial revolution, the widespread use of fuels such as coal and oil, and the increase in use, and other greenhouse gases with the urbanization process cause climate by increasing the average temperature of the ground. In the scenario studies, it is predicted that the increase in temperature will lead to drought, a decrease in agricultural product diversity, and famine. This situation causes poverty and social inequality to increase and hinders the sustainability of the economy. The economic solution of the problem includes the understanding of the green economy. This understanding, which prevents the destruction of natural resources in the production process, is environmentally friendly and aims to reduce ecological damage, also means creating new jobs and increasing employment. The aim of this study is to emphasize the importance of the green economy, which constitutes the economic dimension of the fight against climate change, in the fight against youth unemployment. It is possible to turn the green economy that emerged as a result of the crisis into an opportunity and to restructure the economy and labor market. In this study, which was carried out by making use of literature research and secondary data, the relationship between climate change and the labor market is examined after the conceptual framework is created. It is stated that green jobs can be used as a solution tool in the fight against youth unemployment, especially in countries where youth unemployment is high if necessary skill acquisitions are provided and supported by employment policies.

Keywords: Climate change, green job, youth unemployment

292 kere |     238 kere

© 2017 Journal of Managament and Labour
Creative Commons Lisansı