Öğrenciler Üniversite Lisans Programlarını Seçerken Kimlerin Etkisinde Kalıyor? Okudukları Bölümü Kendilerine Ne Derece Uygun Buluyorlar?

Who Influences Students' Undergraduate Program Choices? To what extent do university students find the department they are studying suitable for them?

Figen YILMAZ, MA, MSc., Figen Yılmaz Gelişim Enstitüsü, figen.nlp@gmail.com, Kurtuluş, Atatürk Cad. No:95/A, 01120 Seyhan/Adana - Türkiye

Metin PİŞKİN, Prof. Dr., Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ABD, mpiskin@ankara.edu.tr, Cemal Gürsel Cad. Ankara Üniversitesi Cebeci Yerleşkesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Çankaya/Ankara - Türkiye

Makale Bilgileri / Article Information

Yıl / Year: 2022 | Cilt / Volume: 6 | Sayı / Issue: 1 | Sayfa / Page(s): 42-57
Sayı Yayın Zamanı / Issue Published: 30 / 06 / 2022 | Özgün Araştırma Makalesi
DOI:

Öz/Özet

Bu çalışmanın amacı, üniversitede okuyan lisans öğrencilerinin okudukları lisans programlarını seçerken kimlerin etkisinde kaldıklarını ve okudukları bölümün kendilerine ne derece uygun olduğunu belirlemektir. Toplam 600 üniversite öğrencisinden toplanan verilere göre öğrenciler okudukları lisans programlarını büyük oranda kendileri seçmiş, bunu sırasıyla, ailenin isteği, okul psikolojik danışmanının yönlendirmesi ve arkadaş etkisi izlemiştir. Bulgulara göre erkekler karar verirken arkadaşlarının etkisinde; kadınlar ise okul psikolojik danışmanının etkisinde daha fazla kalmışlardır. Öğrencilerin %33.5’i okudukları lisans programının ilgilerine, %32.8’i kişilik yapılarına, %28.2’si cinsiyetlerine, %24.2’si meslek değerlerine, %23.5’i aile yapılarına, %21.3’ü ise yeteneklerine çok uygun olduğunu belirtmişlerdir. Bulgular ayrıca okudukları lisans programlarının yeteneklerine, kişilik özelliklerine, meslek değerlerine ve cinsiyetlerine uygun olduğunu belirten erkeklerin aritmetik ortalamasının kızların aritmetik ortalamasından anlamlı biçimde daha yüksek olduğunu; buna karşın ilgilerine ve aile yapılarına uygun olduğunu belirten kızların aritmetik ortalamasının erkeklerden anlamlı biçimde daha yüksek olduğunu ortaya koymuştur.

Anahtar Kelimeler: Lisans Programları, Yetenek, İlgi, Meslek Değerleri, Kişilik

Abstract

The aim of this study is to determine who influence the students when choosing their undergraduate programs and to what extent they find the undergraduate program they are studying suitable for them. According to the data collected from a total of 600 university students, the students chose the undergraduate programs they studied mainly based on their own decisions, followed by the wishes of the family, the influence of the guidance teachers and their friends, respectively. According to the findings, males are mostly under the influence of their friends when making decisions; females, on the other hand, were more influenced by the guidance teachers. 33.5% of the students stated that the undergraduate program they studied was very suitable for their interests, 32.8% for their personalities, 28.2% for their gender, 24.2% for their career values, 23.5% for their family structure and 21.3% for their abilities. According to the findings, the arithmetic mean of the males who stated that the undergraduate programs they studied were suitable for their abilities, personality traits, career values and gender were significantly higher than the females; the arithmetic mean of females who stated that they are suitable for their interests and family structure is significantly higher than males.

Keywords: Undergraduate Programmes, Aptitude, Interest, Career Values, Personality

39 kere |     39 kere

© 2017 Journal of Managament and Labour
Creative Commons Lisansı