Küresel Problem Sosyal Kabadayılık (Mobbing) Kavramının Film Analizi Yöntemiyle İncelenmesi

Investigation of Global Problem Social Bullying Concept by Film Analysis Method

Şeyma Nur YILMAZ, Yakın Doğu Üniversitesi, Fen ve Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü, seymanurylmaz8@gmail.com 

Meryem KARAAZİZ, Yakın Doğu Üniversitesi, Fen ve Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü, meryem.karaaziz@neu.edu.tr

Makale Bilgileri / Article Information

Yıl / Year: 2021 | Cilt / Volume: 5 | Sayı / Issue: 1 | Sayfa / Page(s): 30-44
Sayı Yayın Zamanı / Issue Published: 30 / 06 / 2021 | Özgün Araştırma Makalesi
DOI:

Öz/Özet

Mobbing, geçmişte olduğu gibi günümüzde de çalışma ortamlarındaki etkisini sürdürmekte olan baskı ve zorbalık temelli bir kavramdır. Çalışan bireylerin çalışma ortamlarında bozulma yaşanmasında önemli rol oynayan mobbing, kelime anlamı itibariyle psikolojik taciz, yıldırma anlamlarını karşılamaktadır. Mobbing, bireylerin çalışma yaşamlarının yanı sıra sosyal yaşamlarında da etkisini yoğun olarak göstermekte ve kimi zaman bu etkinin sebebi yönetici ya da diğer çalışanlar kaynaklı olurken kimi zaman da çalışan bireyin kendisinden kaynaklanmaktadır. Çalışan bireylere yaşattığı huzursuzluk nedeniyle birçok bedensel ve psikolojik bozukluğa davet çıkartan mobbing, önlenememesi halinde bireylerin intihara yönelmesi gibi çeşitli durumlara da sebep olabilmektedir. Mobbing teriminin iş ortamında yaygınlığı düşünüldüğünde, bu çalışmada North Country (Tek Başına) filminin mobbing kavramı çerçevesinde incelenmesi amaçlanmıştır. Yapılan bu çalışma, iş yerinde psikolojik taciz ve zorbalık olarak tanımlanan mobbing kavramının North Country (Tek Başına) filmi üzerinden bireyler üzerindeki olumsuz etkilerinin saptanması ve açıklanmasına olanak sağlaması ve iş yerinde mobbinge maruz bırakılan bireylerin farkındalık kazanması açısından önem taşımaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Mobbing, Yıldırma, Taciz, Zorbalık, İş

Abstract

Mobbing is a concept based on pressure and bullying that continues to be effective in working environments today as it was in the past. Mobbing, which plays an important role in the deterioration of the working environment of working individuals, means psychological harassment. Mobbing has an intense effect on individuals' social lives as well as their working life. The effects of mobbing invite employees to many physical and psychological disorders, if not prevented, it can lead to situations such as suicide. In this study, which was carried out considering the prevalence of the term mobbing in the business environment, it is aimed to examine the movie North Country within the framework of the concept of mobbing. This study is important in terms of identifying and explaining the negative effects of mobbing, which is defined as psychological harassment in the workplace, on individuals with the film North Country.

Keywords: Mobbing, Harassment, Bullying, Productivity, Job

97 kere |     92 kere

© 2017 Journal of Managament and Labour
Creative Commons Lisansı