Sporda Taraftar Şiddeti ve Saldırganlığı Açıklayan Kuramlara Bütüncül Bir Bakış

A Holistic Look at the Theories Explaining Violence and Aggression in Sports

Güven DERE, Gazi Üniversitesi, Spor Yönetimi Programı, Doktora Öğrencisi, guvendere@yahoo.com

Ufuk TÜREN, Milli Savunma Bakanlığı, uturen2011@gmail.com

Makale Bilgileri / Article Information

Yıl / Year: 2020 | Cilt / Volume: 4 | Sayı / Issue: 1 | Sayfa / Page(s): 113-136
Sayı Yayın Zamanı / Issue Published: 25 / 06 / 2020 | Özgün Araştırma Makalesi
DOI:

Öz/Özet

Spor dünyasında taraftar şiddeti ve saldırganlığı tarih boyunca büyük can ve mal kaybına sebep olmuştur. Keyifli zaman geçirmek için müsabaka izleyen taraftarın şiddet ve saldırganlığa yönelmesi 20.yüzyılın ortalarından itibaren akademisyenlerin ilgisini çeken bir alan olmuştur. Bu kapsamda, taraftar şiddetinin sebeplerini anlamaya yönelik birçok kuram geliştirilmiştir. Bu kuramlar genelde olguya farklı açılardan ve farklı düzeylerde yaklaşmaktadır. Bu çalışmanın maksadı sporda taraftarın şiddet ve saldırganlık davranışını açıklamaya elverişli kuramları araştırmak, bunlar ışığında sporda taraftar şiddet ve saldırganlığın sebeplerini anlamak ve irdelemek yoluyla bütüncül bir sınıflandırma ortaya koymaktır. Bu maksatla, yazında tespit edilen 23 kuramın öne sürdüğü sebep sonuç ilişkileri, faktör ve durumlar içerik analizi yöntemiyle incelenmiş, olguyu etkileme düzeyi (birey, grup ve toplum) de gözetilerek büyük resmi görmeye yönelik kavramsal bir çalışma ilgililerin istifadesine sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Spor, Şiddet, Saldırganlık, Taraftar, Kuram, İçerik Analizi

Abstract

Spor dünyasında taraftar şiddeti ve saldırganlığı tarih boyunca büyük can ve mal kaybına sebep olmuştur. Keyifli zaman geçirmek için müsabaka izleyen taraftarın şiddet ve saldırganlığa yönelmesi 20.yüzyılın ortalarından itibaren akademisyenlerin ilgisini çeken bir alan olmuştur. Bu kapsamda, taraftar şiddetinin sebeplerini anlamaya yönelik birçok kuram geliştirilmiştir. Bu kuramlar genelde olguya farklı açılardan ve farklı düzeylerde yaklaşmaktadır. Bu çalışmanın maksadı sporda taraftarın şiddet ve saldırganlık davranışını açıklamaya elverişli kuramları araştırmak, bunlar ışığında sporda taraftar şiddet ve saldırganlığın sebeplerini anlamak ve irdelemek yoluyla bütüncül bir sınıflandırma ortaya koymaktır. Bu maksatla, yazında tespit edilen 23 kuramın öne sürdüğü sebep sonuç ilişkileri, faktör ve durumlar içerik analizi yöntemiyle incelenmiş, olguyu etkileme düzeyi (birey, grup ve toplum) de gözetilerek büyük resmi görmeye yönelik kavramsal bir çalışma ilgililerin istifadesine sunulmuştur.

Keywords: Sports, Violence, Aggression, Athletes, Fan, Theory, Content Analysis

109 kere |     60 kere

© 2017 Journal of Managament and Labour
Creative Commons Lisansı