Din Özgürlüğünün Sosyal Güvenlik Hakkı Kapsamında Sınırlandırılması

Limitation of Freedom of Religion within the Scope of Social Security Right

Doğukan KÜÇÜK, Anadolu Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, dogukankucuk@anadolu.edu.tr

Makale Bilgileri / Article Information

Yıl / Year: 2020 | Cilt / Volume: 4 | Sayı / Issue: 1 | Sayfa / Page(s): 73-92
Sayı Yayın Zamanı / Issue Published: 25 / 06 / 2020 | Özgün Araştırma Makalesi
DOI:

Öz/Özet

Sigortalılar kimi zaman din özgürlüğünün bir uzantısı olan dini faaliyetleri yerine getirmek istediklerinde sosyal güvenlik hakkının sağladığı bazı yardımlardan faydalanamamaktadır. Kimi zaman da inançları gereği sosyal sigortalar sistemine dâhil olmak istememektedir. Bununla birlikte birçok hukuk düzeninde olduğu gibi Türk hukukunda da sigortalılıkta zorunluluk esası geçerli olmakta ve sigorta kollarından sağlanan yardımlar faydalanabilmek için çeşitli koşulları yerine getirmek gereklidir. Dolayısıyla sigortalıların din özgürlükleri ile sosyal güvenlik hakkı arasında çatışma yaşanabilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Din Özgürlüğü, Sosyal Güvenlik, Sınırlandırılma, Ölçülülük, Makul Uyumlaştırma

Abstract

Sigortalılar kimi zaman din özgürlüğünün bir uzantısı olan dini faaliyetleri yerine getirmek istediklerinde sosyal güvenlik hakkının sağladığı bazı yardımlardan faydalanamamaktadır. Kimi zaman da inançları gereği sosyal sigortalar sistemine dâhil olmak istememektedir. Bununla birlikte birçok hukuk düzeninde olduğu gibi Türk hukukunda da sigortalılıkta zorunluluk esası geçerli olmakta ve sigorta kollarından sağlanan yardımlar faydalanabilmek için çeşitli koşulları yerine getirmek gereklidir. Dolayısıyla sigortalıların din özgürlükleri ile sosyal güvenlik hakkı arasında çatışma yaşanabilmektedir.

Keywords: Freedom of Religion, Social Security Right, Limitation, Proportionality, Reasonable Accommodation

109 kere |     67 kere

© 2017 Journal of Managament and Labour
Creative Commons Lisansı