Korona Günlerinde Türkiye’de Çalışma İlişkileri

Labour Relations during Corona Days in Turkey

Banu UÇKAN HEKİMLER, Anadolu Üniversitesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, buckan@anadolu.edu.tr

Makale Bilgileri / Article Information

Yıl / Year: 2020 | Cilt / Volume: 4 | Sayı / Issue: 1 | Sayfa / Page(s): 1-13
Sayı Yayın Zamanı / Issue Published: 25 / 06 / 2020 | Özgün Araştırma Makalesi
DOI:

Öz/Özet

Aralık 2019 tarihinden itibaren tüm dünyayı sarmaya başlayan yeni tip korona virüs (covid-19) pandemisi 11 Mart 2020 tarihinden itibaren Türkiye’ye de ulaşmıştır. Korona pandemisi bir yandan insanların sağlığını, diğer yandan ülkelerin ekonomileri ve işgücü piyasalarını tehdit etmektedir. Türkiye’de işçiler pandemiden farklı boyutlarda ve şekillerde etkilenmektedir. İşçilerin bir kısmı işini kaybederken, bir kısmı kısa çalışma ve telafi çalışması gibi koruyucu düzenlenmelerden yararlanmakta, diğer bir kısmı ise sağlıklarını ve hayatlarını riske ederek çalışmaya devam etmektedir. Bu çalışmada, pandeminin Türkiye’de çalışma ilişkilerinde ortaya çıkardığı sorunlar yasal düzenlemeler bağlamında genel hatlarıyla değerlendirilmeye çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Korona Virüs, Çalışma İlişkileri, Sosyal Devlet

Abstract

New type of Corona virus (covid-19), which has begun to spread to the whole world since December 2019, reached Turkey on 11 March 2020. The Corona pandemic threatens both the health of people and the economies and labour markets of all countries. The paper aims to analyse problems arising from the pandemic in Turkish labour relations from a legal perspective. In Turkey, the pandemic has been badly effecting workers from several aspects. While some of the workers lose their jobs, and some have to continue working by risking their health and lives, the others benefit from protective regulations such as short-time work and compensatory work.

Keywords: Corona Virus, Labour Relations, Welfare State

110 kere |     145 kere

© 2017 Journal of Managament and Labour
Creative Commons Lisansı