Türkiye’deki İşletme Gruplarının Uluslararasılaşması: Kaynak Esaslı Yaklaşım

Internationalization of Turkish Business Groups: A Resource Based View

Serkan DİRLİK, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, sdirlik@mu.edu.tr

Makale Bilgileri / Article Information

Yıl / Year: 2023 | Cilt / Volume: 7 | Sayı / Issue: 2 | Sayfa / Page(s): 192-218
Sayı Yayın Zamanı / Issue Published: 30 / 12 / 2023 | Özgün Araştırma Makalesi
DOI:

Öz/Özet

Bu çalışma, Türkiye’deki işletme gruplarının uluslararası pazarlara girişlerinde hem lokasyon tercihleri hem de tercih ettikleri giriş şekilleri üzerinde işletme grubu karakteristiklerinden faaliyet süresi, endüstri çeşitlendirmesi, uluslararası deneyim ve büyüklüğün etkisini kantitatif analizler ile sınamayı amaçlamıştır. Araştırma sonuçları işletme gruplarının lokasyon tercihlerinde endüstri çeşitlendirmesi ve işletme grubunun büyüklüğünün etkili olduğunu ve uluslararası pazarlara giriş şekilleri üzerinde belirtilen işletme grubu karakteristiklerinin farklı etkileri olduğunu göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Türk İşletme Grupları, İşletme Grubu Karakteristikleri, Uluslararasılaşma

Abstract

This study aims to examine quantitatively the impact of operation duration, industrial diversification, international experience and size on both location choice and preferred entry modes of business groups operating in Turkey entering international markets. Findings indicate that industry diversification and size of business groups affect location choice of business groups and there are varied effects of business groups characteristics mentioned above on entry modes to international markets.

Keywords: Turkish Business Groups, Characteristics of Business Group, Internationalization

328 kere |     163 kere

© 2017 Journal of Managament and Labour
Creative Commons Lisansı