Üniversite Eğitiminde İstihdam Edilebilirlik: Türkiye’de En Çok Öğrenciye Sahip Üniversitelerin Politika ve Stratejilerinin Analizi

Employability in Higher Education: Analysis of the Policies and Strategies of Universities with the Most Students in Turkey

Efe ÇINAR, Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, Dokuzçeşmeler Kampüsü, 24 Sokak No:2, 35160 Buca / İzmir - Türkiye,  efe.cinar@deu.edu.tr

Barış SEÇER, Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, baris.secer@deu.edu.tr

Makale Bilgileri / Article Information

Yıl / Year: 2023 | Cilt / Volume: 7 | Sayı / Issue: 1 | Sayfa / Page(s): 131-154
Sayı Yayın Zamanı / Issue Published: 30 / 06 / 2023 | Özgün Araştırma Makalesi
DOI:

Öz/Özet

Bu araştırmanın amacı, Türkiye’deki üniversitlerin, kendi öğrencilerinin ve mezunlarının istihdam edilebilirliklerini arttırma amacıyla izledikleri politika ve stratejileri analiz etmektir. Örneklem olarak Türkiye’de kayıtlı en çok örgün ve ikinci öğretim öğrencisi bulunan 10 üniversite seçilmiştir. Bu üniversitelerdeki öğrenci sayısı, tüm Türkiye’deki öğrenci sayısının %20’sini oluşturmaktadır. Seçilen üniversitelerin edu.tr uzantılı web sayfaları ve burada ilan edilmiş stratejik planları alan yazındaki “mezun istihdam edilebilirliği” modellerine dayanarak belirlenen kriterler ışığında içerik analizine tabi tutulmuş ve sınıflandırılmıştır. Türkiye’de en çok öğrenciye sahip üniversitelerin istihdam edilebilirlik alanında yaygın olarak kullandığı uygulamalar; kariyer merkezleri/ofisleri, istihdam edilebilirlik ile ilgili teorik dersler, staj olanakları, kariyer fuarları, mentorluk uygulamalarıdır. Seçilen üniversiteler portföy ve ayrışık modeller kapsamına girmektedir.  

Anahtar Kelimeler: İstihdam Edilebilirlik, Yükseköğretim, Kariyer Planlama, Mezunlar, Stratejik Planlama

Abstract

The purpose of this study is to analyze the policies and strategies of higher education institutions in Turkey to enhance their students’ and graduates’ employability. 10 higher education institutions with the highest number of formal and evening education students registered in Turkey were ed as a sample. The number of students in these institutions constitutes 20% of the total number of students in Turkey. Web pages and strategic plans of the ed institutions were subjected to content analysis and classified in the light of criteria determined based on the “graduate employability” models in the literature. The applications that are widely used in the field of employability by the universities with the highest number of students in Turkey are career centers/offices, theoretical courses on employability, internship opportunities, career fairs, workplace trips, coaching/mentoring applications. ed higher education institutions are within the frame of portfolio or non-embedded model category.

Keywords: Employability, Higher Education, Career Planning, Graduates, Strategic Planning

222 kere |     205 kere

© 2017 Journal of Managament and Labour
Creative Commons Lisansı