Esnek Çalışma Konulu Lisansüstü Tezlerin Maxquda ile Bibliyometrik Analizi

Bibliometric Analysis of Postgraduate Thesis on “Flexible Work” With Maxquda

Tuğçe ŞİMŞEK, Gümüşhane Üniversitesi, İktisadi ve İdari ve Bilimler Fakültesi, İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü, Gümüşhanevi Kampüsü Bağlarbaşı Mahallesi P.K. 29100 Merkez / Gümüşhane, tugce.simsek@gumushane.edu.tr

Osman BENK, Gümüşhane Üniversitesi, İktisadi ve İdari ve Bilimler Fakültesi, İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü, osmanbenk@gumushane.edu.tr

Gökhan KENEK, Gümüşhane Üniversitesi, İktisadi ve İdari ve Bilimler Fakültesi, İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü, gokhankenek@gumushane.edu.tr

Makale Bilgileri / Article Information

Yıl / Year: 2023 | Cilt / Volume: 7 | Sayı / Issue: 1 | Sayfa / Page(s): 59-86
Sayı Yayın Zamanı / Issue Published: 30 / 06 / 2023 | Özgün Araştırma Makalesi
DOI:

Öz/Özet

Lisansüstü tezler; konuların çalışılma sıklığı, çalışılan ana bilim dalı ve üniversitelerin belirlenmesi adına doküman incelemesi kapsamındaki kaynaklardandır. Araştırmanın amacı esnek çalışma konulu lisansüstü tezlerin yazıldığı; üniversitelerin, çalışılan anabilim dalı, anahtar kelimeler, konuların ilişkilendirildiği durum tespitini sağlamaktır. Araştırmada tez adı olarak esnek çalışma kelime grubunu içeren lisansüstü tezlere bibliyometrik analiz ve içerik analizi uygulanmıştır. Tezlerin en fazla Gazi Üniversitesi bünyesinde yazıldığı görülmüştür. Tezlerin yoğunluklu olarak % 48,14 ile Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ana Bilim Dalı’na ait olduğu görülmektedir. Anahtar kelimelerin frekans analizi sonucunda esnek ve çalışma kelimeleri ilk sırada yerlerini almaktadır. Lisansüstü tezlerin anahtar kelimelerinin incelenmesi için 2 ana tema (örgütsel davranış konuları, ana konu) belirlenmiştir. Araştırma sonuçları içerik analizi başlığı altında detaylı bir şekilde verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Esnek Çalışma, Lisansüstü Tezler, Maxquda, Bibliyometrik Analiz

Abstract

Postgraduate theses are among sources within scope of document review in order to determine frequency of study of subjects, major science and universities studied. The aim of research is to determine status of universities where postgraduate theses on flexible working are written, major science, keywords, and related subjects. In the research, bibliometric and content analyzes were applied to postgraduate theses containing word group flexible work as thesis name. It was observed that theses were mostly written within Gazi University. It is seen that theses mostly belong to Department of Labor Economics and Industrial Relations with 48.14 %. As a result of frequency analysis of keywords, flexible and working words take their first place. Two main themes (organizational behavior issues, main topic) were determined to examine keywords of graduate theses. Research results are given in detail under the title of content analysis.  

Keywords: Flexible Work, Postgraduate Thesis, Maxquda, Bibliometric Analysis

209 kere |     149 kere

© 2017 Journal of Managament and Labour
Creative Commons Lisansı