Künye

Editör
Doç. Dr. Erdem CAM / Ankara Üniversitesi SBF

Eş-Editör
Doç. Dr. Fuat MAN / Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi

İngilizce Editörü
Doç. Dr. Özgür TOPKAYA / Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BİGA İİBF

Uluslararası Yayın Kurulu
Prof. Dr. Ahu TATLI / Queen Mary, University of London, İngiltere
Prof. Dr. Akram All ARISS / Toulouse Business School, Fransa 
Prof. Dr. Dougles KRUSE / Rutgers University, ABD 
Prof. Dr. Jean François CHANLAT / Université Paris-Dauphine, Fransa
Prof. Dr. John W. BUDD / University of Minnesota, ABD
Prof. Dr. Manfred WEISS / Goethe University, Almanya 
Prof. Dr. Mustafa ÖZBİLGİN / Brunel University, İngiltere
Prof. Dr. Neil LUNT / York University, İngiltere 
Prof. Dr. Richard HYMAN / London School of Economics, İngiltere
Prof. Dr. Tania SABA / Université de Montréal, Kanada

Yayın Kurulu 
Prof. Dr. Cemal İYEM / Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Prof. Dr. Çetin ÖNDER / Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
Prof. Dr. Engin YILDIRIM / Anayasa Mahkemesi
Prof. Dr. Erinç YELDAN / Bilkent Üniversitesi
Prof. Dr. Metin PİŞKİN / Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Müge ERSOY KART / Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Şuayyip ÇALIŞ / Sakarya Üniversitesi
Prof. Dr. Şükrü ÖZEN / İzmir Ekonomi Üniversitesi
Prof. Dr. Toker DERELİ / Işık Üniversitesi
Doç. Dr. Gaye BAYCIK / Ankara Üniversitesi
Doç. Dr. Taner AKAN / İstanbul Üniversitesi

Mizanpaj 
Selda DEMİR

Yayımcı
Yönetim ve Çalışma Dergisi
Doç. Dr. Erdem CAM
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü
Cemal Gürsel Bulvarı 06590 Cebeci - Ankara - TR
editor@yonetimvecalisma.org

© 2017 Journal of Managament and Labour
Creative Commons Lisansı