Dergi Hakkında

  • "Yönetim ve Çalışma" yılda iki kez Haziran ve Aralık aylarında yayınlanan bilimsel ve hakemli bir e-dergidir.
  • Derginin öncelikli amacı; nitelikli ve özgün bilimsel çalışmalara yer vermektir. Bu çerçevede dergide; 'yönetim ve organizasyon', 'insan kaynakları yönetimi', 'stratejik yönetim', 'yönetim ve çalışma sosyolojisi', 'yönetim ve çalışma psikolojisi', 'çalışma ilişkileri', 'çalışma ekonomisi', 'çalışma ilişkileri tarihi', 'işletmecilik tarihi', 'eşitlik ve çeşitlilik' ile 'iş ve sosyal güvenlik hukuku' konulu makalelere yer verilerek bu alanlarda özgün ve eleştirel çalışmaların yayınlanması planlanmıştır.
  • Dergi, bilimsel özerklik ilkesi çerçevesinde yayın yapan bağımsız bir dergidir.
  • Dergide özgün ve eleştirel araştırma makalelerinin yanı sıra kitap incelemesi ve değerlendirmesi de yayınlanabilir.
  • Dergide özellikli alanlarda ve konu temalı sayılarda Alan Editörlüğü yöntemi uygulanabilir.
  • Yönetim ve Çalışma Dergisi'nde yayımlanan makaleler için bir yayın ücreti talep edilmez.

© 2017 Journal of Managament and Labour
Creative Commons Lisansı