Yıl: 2019 / Cilt: 3 / Sayı: 2 - Yönetim ve Çalışma Dergisi
#
|

Kapak ve Künye

Cover and Board of Journal

Sayfa / Pages: 370 kere |     206 kere
#
|

İçindekiler

Contents

Sayfa / Pages: 318 kere |     141 kere
#1
|

Osmanlı Lojistik Birliği: Sürmene’de Kürekçilerde Bedelli Yükümlülük (1565)

Ottoman Logistics Association: Liability for Rowmen in Sürmene (1565)

Yavuz ERLER, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, myerler@omu.edu.tr

Levent PAYZIN, Sinop Üniversitesi, Gerze Meslek Yüksekokulu, lpayzin@sinop.edu.tr

Sayfa / Pages: 133-151 369 kere |     283 kere
#2
|

Yönetim Tarzlarının İşgörenlerin Ses Çıkarma Davranışları Üzerindeki Etkisinde Psikolojik Sözleşme Algısının Rolü

The Effect of Management Styles on Employees’ Voice Behavior: Role of Psychological Contract

Pelin KANTEN, Çanakkale Onsekiz Mart University, pelinkanten@comu.edu.tr

Selahattin KANTEN, Çanakkale Onsekiz Mart University, skanten@comu.edu.tr

Işıl ELVER, M.Sc. Candidate, Çanakkale Onsekiz Mart University, isilelver@comu.edu.tr

 

Sayfa / Pages: 152-166 418 kere |     258 kere
#3
|

Kurumsal Mesafe Temelli Sorunların Çözümünde Yerli Yöneticilerin Rolleri Üzerine Nitel Bir Araştırma

A Qualitative Study on the Role of Host Country Managers in the Solution of Institutional Distance-Based Problems

Ali TAŞ, Sakarya Üniversitesi, alitas@sakarya.edu.tr

Umut ORHAN, Sakarya Üniversitesi, umutorhan@sakarya.edu.tr

Oğuzhan ÖZTÜRK, Sakarya Üniversitesi, oguzhanozturk@sakarya.edu.tr

Sayfa / Pages: 167-185 401 kere |     230 kere
#4
|

Türkiye’de İkamet Eden Geçici Koruma Statüsündeki Suriyelilere Yönelik Sosyal İçerme Politikaları

Social Inclusion Policies for Syrians under Temporary Protection Status in Turkey

Özgür TOPKAYA, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Biga İİBF, ozgurtopkaya@comu.edu.tr

Abdurrahman BENLİ, Sakarya Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, abenli@sakarya.edu.tr

Sayfa / Pages: 186-198 462 kere |     230 kere
#5
|

Türkiye’deki Suriyeli Gençlerin Sosyoekonomik Özelliklerinin Değerlendirilmesi

The Assessment of Socioeconomic Features of Syrian Youth in Turkey

Nergis DAMA, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisat Bölümü, ndama@ybu.edu.tr

Sayfa / Pages: 199-215 380 kere |     185 kere
#6
|

Ahilik ve Sosyal Politik Anlamı Üzerine

On Akhism and Its Socio Political Meaning

Servet GÜN, Munzur Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Bölümü, servetgun@munzur.edu.tr

Sayfa / Pages: 216-222 320 kere |     211 kere
#7
|

İşgücü Piyasasının Bir Sorun Alanı Olarak Uyumsuz Eşleşme

Mismatch as a Problem Area of the Labour Market

Merve ÇELİK GÖNÜLTAŞ, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, İİBF, mervecelik@mu.edu.tr

Sayfa / Pages: 223-241 403 kere |     237 kere
#8
|

Kitap İncelemesi: Comparative Labour Law and Industrial Relations in Industrialized Market Economics, Edited by: Roger Blanpain.

Book Review: Comparative Labour Law and Industrial Relations in Industrialized Market Economics, Edited by: Roger Blanpain.

Y. Pınar SARICA, Işık University, Department of Management, pinar.soykut@isikun.edu.tr 

Sayfa / Pages: 242-243 389 kere |     169 kere
© 2017 Journal of Managament and Labour
Creative Commons Lisansı