Yıl: 2018 / Cilt: 2 / Sayı: 2 - Yönetim ve Çalışma Dergisi
#
|

Kapak ve Künye

Cover and Board of Journal

Sayfa / Pages: 316 kere |     166 kere
#
|

İçindekiler

Contents

Sayfa / Pages: 277 kere |     114 kere
#1
|

Makineleşme Sürecinin Çalışma Yaşamına Olumsuz Yansımaları

The Negative Reflections of the Mechanization Process to the Working Life

Uğur KESKİN, Anadolu Üniversitesi, İşletme Fakültesi, ugurkeskin@anadolu.edu.tr

Sayfa / Pages: 64-78 446 kere |     331 kere
#2
|

Türkiye’de Özel İstihdam Bürolarının İşe Yerleştirme Faaliyetleri: Sakarya Örneği

Job Placement Activities of Private Employment Agencies In Turkey: The Case of Sakarya

Cihan SELEK ÖZ, Sakarya Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, cselek@sakarya.edu.tr

Fatih AKTAŞ, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ABD Doktora Öğrencisi, faktas76@hotmail.com

Sayfa / Pages: 79-92 442 kere |     207 kere
#3
|

Kamusal Sosyal Yardımların Yapabilirlik Yaklaşımı Çerçevesinde Etkinliği Analizi: Bursa Örneği

The Analysis of the Effectiveness of Public Social Benefits Based on the Capability Approach: The Case of Bursa

Zeynep ACA, Uludağ Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, acazeynep@gmail.com

M. Çağlar ÖZDEMİR, Sakarya Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, cozdemir@sakarya.edu.tr

Yusuf ALPER, Uludağ Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, yalper@uludag.edu.tr

 

 

Sayfa / Pages: 93-117 380 kere |     225 kere
#4
|

İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından Zihinsel Yorgunluğun İş Motivasyonuna Etkisi

The Effect of Mental Fatigue on Job Motivation in terms of Occupational Health and Safety

H. Tezcan UYSAL, Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak Meslek Yüksekokulu, htezcanuysal@beun.edu.tr

Gökhan OFLUOĞLU, Bülent Ecevit Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, gokhan.ofluoglu@beun.edu.tr

Sayfa / Pages: 118-130 407 kere |     210 kere
© 2017 Journal of Managament and Labour
Creative Commons Lisansı