Yıl: 2018 / Cilt: 2 / Sayı: 1 - Yönetim ve Çalışma Dergisi
#
|

Kapak ve Künye

Cover and Board

Sayfa / Pages: 303 kere |     155 kere
#
|

İçindekiler

Contents

Sayfa / Pages: 269 kere |     149 kere
#1
|

Prof. Dr. Roger Blanpain Anısına Karşılaştırmalı İş Hukuku ve Endüstri İlişkileri: Yöntem ve Teori

In Memory of Prof. Dr. Roger Blanpain Comparative Labour Law and Industrial Relations: Method and Theory

Toker DERELİ, Işık Üniversitesi, İşletme Fakültesi, toker.dereli@isikun.edu.tr

Sayfa / Pages: 1-14 280 kere |     181 kere
#2
|

Sosyal Teoride Analitik Bir Eksen Olarak Uluslaraşırılaşma: Türkiye Endüstri İlişkileri Örneği

Transnationalization as an Analytical Domain in Social Theory: The Case of Turkish Industrial Relations

Taner AKAN, İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, taner.akan@istanbul.edu.tr

Sayfa / Pages: 15-35 418 kere |     177 kere
#3
|

Sanat ve Gerçeklik: Robert Tressell'in 'Baldırı Çıplak Hayırseverler'i ile Emek Tarihine Bakmak

Art and Reality: Looking at Labour History with Robert Tressell’s The Ragged Trousered Philanthropists

Fuat MAN, Sakarya Üniversitesi, İşletme Fakültesi, fuatman@sakarya.edu.tr

Sayfa / Pages: 36-49 468 kere |     203 kere
#4
|

Avrupa’da Sektörel ve Sektörlerarası Sosyal Diyalog

Sectoral and Intersectoral Social Dialogue in Europe

Volkan IŞIK, Aksaray Üniversitesi, volkani83@gmail.com

Sayfa / Pages: 50-63 370 kere |     208 kere
© 2017 Journal of Managament and Labour
Creative Commons Lisansı