Yıl: 2017 / Cilt: 1 / Sayı: 1 - Yönetim ve Çalışma Dergisi
#
|

KAPAK - KÜNYE

COVER & BOARD of JOURNAL

KAPAK VE KÜNYE

Sayfa / Pages: 1 363 kere |     256 kere
#
|

İÇİNDEKİLER

CONTENTS

Sayfa / Pages: 345 kere |     138 kere
#
|

Başlarken

About First Issue

Yayın Kurulu

Sayfa / Pages: 1-1 350 kere |     235 kere
#1
|

Çok Bölümlü Yapı Türkiye’ye Gelince Nasıl Holding’e Dönüştü? Yerel ve İthal Yönetim Uygulamalarının Merkez ve Çevre Ülkelerde Meşrulaştırılması

How Does Multi-Divisional Structure Becomes Holding in Turkey? Legitimization of Indigenous and Imported Management Practices at the Center and Periphery

Şükrü ÖZEN, İzmir Ekonomi Üniversitesi, İşletme Fakültesi, sukruozen012@gmail.com 

Sayfa / Pages: 2-22 536 kere |     221 kere
#2
|

Örgütsel İhbar Ölçekleri Bataryası: Uyarlama Çalışması

Organizational Whistleblowing Scales Battery: An Adaptation Study

Müge ERSOY KART, Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, ersoy@politics.ankara.edu.tr

Metin PİŞKİN, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, mpiskin@ankara.edu.tr

Merve ARSLAN, Ankara Üniversitesi, İKDAM, mervearslan2000@yahoo.com

Sayfa / Pages: 23-42 592 kere |     269 kere
#3
|

Avrupa Ülkelerinde Okun Yasasının Çok Boyutlu Panel Veri Modelleri ile Analizi

Analysis of Okun’s Law with Multi-Dimensional Panel Data Models in European Countries

Ferda YERDELEN TATOĞLU, İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, yerdelen@istanbul.edu.tr

Sayfa / Pages: 43-56 467 kere |     267 kere
#4
|

Sendikaların Perspektifinden Kurumsal Sosyal Sorumluluk Etkili Bir Araç Olabilir mi?

Could Corporate Social Responsibility Be An Effective Tool from the Perspective of Trade Unions?

Sevgi DÖNMEZ MAÇ, Sakarya Üniversitesi, İşletme Fakültesi, smac@sakarya.edu.tr

Şuayyip ÇALIŞ, Sakarya Üniversitesi, İşletme Fakültesi, scalis@sakarya.edu.tr

Sayfa / Pages: 59-73 340 kere |     247 kere
#5
|

Burjuvazi ve Kapitalist Zihniyet

Burjuvazi ve Kapitalist Zihniyet

Canan YILMAZ, Sakarya Üniversitesi, İşletme Fakültesi, cananyilmaz@sakarya.edu.tr

Sayfa / Pages: 74-76 424 kere |     233 kere
© 2017 Journal of Managament and Labour
Creative Commons Lisansı