Yıl: 2021 / Cilt: 5 / Sayı: 2 - Yönetim ve Çalışma Dergisi
#
|

Kapak ve Yayın Kurulu

Cover and Editorial Board

Sayfa / Pages: 372 kere |     133 kere
#
|

İçindekiler

Contents

Sayfa / Pages: 309 kere |     102 kere
#1
|

Türkiye’de Covid - 19 Sürecinde İş Güvencesizliği Algısı ve Çalışan Performansı Arasındaki İlişki

The Relationship between Perception of Job Insecurity and Employee Performance during COVID - 19 in Turkey

Özlem ATAY, Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Bölümü, Fakülteler, 56 A, Cemal Gürsel Cad., 06590 Çankaya/Ankara - Türkiye, ozkanli@politics.ankara.edu.tr

Kürşad BARUTCU, İşletme Anabilim Dalı Doktora Programı Öğr., Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Beşevler 10. Yıl Yerleşkesi  Ord.Prof.Dr. Şevket Aziz Kansu Binası B Blok Kat: 6  Beşevler/Ankara - Türkiye, kbarutcu@ankara.edu.tr

 

Sayfa / Pages: 89-108 386 kere |     189 kere
#2
|

COVID - 19: Moving Work to Home Was Exciting, What About Now?

COVID - 19: Moving Work to Home Was Exciting, What About Now?

Hasan LATİF, Kocaeli Üniversitesi, Hereke Ömer İsmet Uzunyol MYO, İnsan Kaynakları Yönetimi Programı, Hacı Akif, Alibey Cad. 41800 Hereke/Körfez/Kocaeli – Türkiye, hasan.latif@kocaeli.edu.tr

Engin KARAMAN, Kocaeli Üniversitesi, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Umuttepe Yerleşkesi, 41380, İzmit/Kocaeli - Türkiye, enginkaraman1013@gmail.com

Sayfa / Pages: 109-118 342 kere |     153 kere
#3
|

Kadının Güçlenmesine Etki Eden Kriterler Üzerinden Politika Önceliklendirmeye Yönelik Nicel Bir Yaklaşım

A Quantitative Approach to Policy Prioritization through the Criteria Affecting Women's Empowerment

Sinem YILDIRIMALP, Sakarya Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, Esentepe Kampüsü 54187 Sakarya - Türkiye, ssac@sakarya.edu.tr

Gökçe CANDAN, Sakarya Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Ekonometri Bölümü, Esentepe Kampüsü 54187 Sakarya - Türkiye, gcandan@sakarya.edu.tr

Sayfa / Pages: 119-136 369 kere |     166 kere
#4
|

Türkiye’de Genç İşsizliğinin Profili: Panel Logit Model Tahmini

Profile of Youth Unemployment in Turkey: Estimated Panel Logit Model

Hamdi EMEÇ, Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri Bölümü, Dokuzçeşmeler Kampüsü 24 Sokak No:2 35160 Buca / İzmir - Türkiye, hamdi.emec@deu.edu.tr

Şenay ÜÇDOĞRUK BİRECİKLİ, Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri Bölümü, Dokuzçeşmeler Kampüsü 24 Sokak No:2 35160 Buca / İzmir - Türkiye, s.ucdogruk@deu.edu.tr

Nilgün ACAR BALAYLAR, Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Dokuzçeşmeler Kampüsü 24 Sokak No:2 35160 Buca / İzmir - Türkiye, nilgun.balaylar@deu.edu.tr

Sayfa / Pages: 137-154 334 kere |     186 kere
#5
|

Örgütsel Güven ve İş Doyumu İlişkisinin Meta-Analiz Yöntemiyle İncelenmesi

Examination of Relationship of Organizational Trust and Job Satisfaction by Meta-Analysis Method

Yavuz TANĞ, yavuztang@yahoo.com

Özlem ÇAKIR, Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, Dokuzçeşmeler Kampüsü 24 Sokak No:2 35160 Buca / İzmir - Türkiye, ozlem.cakir@deu.edu.tr

Sayfa / Pages: 155-180 364 kere |     156 kere
#6
|

Kamu Kurumlarında Psikolojik Güçlendirme - Örgütsel Özdeşleşme İlişkisi: Bir Saha Araştırması

The Relations between Psychological Empowerment and Organisational Identification in Public Institutions: A Field Study

Cafer YILMAZ, Teftiş Kurulu Başkanı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İncilipınar Mah. Şehit Yusuf Erin Caddesi Şehitkamil / Gaziantep - Türkiye, caferyilmaz@hotmail.com

Sayfa / Pages: 181-208 352 kere |     139 kere
© 2017 Journal of Managament and Labour
Creative Commons Lisansı