Makale Gönderme

Makale başvuruları belirtilen yazım kuralları ve etik ilkelre uygun biçimde  editor@yonetimvecalisma.org adresine yapılmalıdır.

Makaleye ek olarak Ithenticate Raporu ve eğer gerekli ise Etik Kurul kararı gönderilmelidir.

Makale Türkçe yazılmış ise Türkçe ve İngilizce özete ek olarak en az 1500 sözcükten oluşan genişletilmiş İngilizce Özet de yer almalıdır.  

Makale ana metni yanında yazar ya da yazarları tanıtan 200 kelimeyi aşmayan düz yazı halinde hazırlanmış özgeçmiş yollanmalıdır.

Dergiye gönderilen makaleler, çift kör hakem yöntemiyle değerlendirilecektir.

© 2017 Journal of Managament and Labour
Creative Commons Lisansı