Yayın Etiği ve İntihal

YAYIN ETİĞİ

Yönetim ve Çalışma’da uygulanan yayın süreçleri sırasında paydaşların (yazarlar, okuyucular ve araştırmacılar, yayıncı, hakemler ve editörler) etik ilkelere yönelik standartlara uyması önem taşımaktadır. Yönetim ve Çalışma yayın etiği kapsamında tüm paydaşların Committee on  Publication Ethics (COPE) tarafından yayımlanan rehberler ve politikalarda belirtilen etik sorumlulukları taşıması beklenmektedir.

Yazarlar değerlendirme için gönderdikleri yayınlar için eğer gerektiriyorsa etik kurul onayı almış olmalıdırlar. Hakem değerlendirmesinden geçen yazılar için yayınlanmadan önce ETİK KURUL ONAY BELGESİ talep edilir. Bu belgeleri sunamayanların yazıları YAYIMLANMAZ.

İNTİHAL DENETİMİ

Yönetim ve Çalışma yayın etiği gereği "Kör Hakemlik Değerlendirme Süreci"nden geçmiş her çalışmanın bütünlüğünü korumak adına intihal denetiminden geçirilmesini zorunlu kılar. Bu kapsamda her çalışmanın tam metninin yazarlar tarafından Turnitin ve iThenticate yazılımları aracılığıyla gerçekleştirilerek sonuç raporunu çalışma ile birlikte yollaması istenmektedir. Editörler Kurulu, Sonuç raporu ışığında çalışma hakkında nihai kararını verir.

© 2017 Journal of Managament and Labour
Creative Commons Lisansı