Journal of Management and Labour

The Journal of Management and Labour started its publication in 2017. It is published twice a year in June and December.

The Journal focuses on organization studies, human resources management, strategic management, sociology of management and labour, psychology of management and labour, labour relations, labour and managerial economics, the history of labour relations, management and corporate history, equality and diversity and labour and social security law.

In addition to academic manuscripts, book reviews and communications will be published.  


Year: 2021 / Vol.: 5 / Num.: 1 - Yönetim ve Çalışma Dergisi
#
|

Kapak ve Künye

Cover and Board

Sayfa / Pages: 87 times |     40 times
#
|

İçindekiler

Content

Sayfa / Pages: 85 times |     46 times
#1
|

Örgütsel Uygulamaların Yayılımında Kurumsal Etkiler: Muğla İlinde Mavi Bayrak Çevre Ödülünün Yayılımı Üzerine Bir Araştırma

Institutional Influences in the Diffusion of Organizational Practices: A Research on the Diffusion of the Blue Flag Environmental Award in Muğla

Ezgi ÇAK, İşletme Bilim Uzmanı, ezgieda35.ea@gmail.com 

Serkan DİRLİK, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, sdirlik@mu.edu.tr

Sayfa / Pages: 1-14 98 times |     77 times
#2
|

Dördüncü Sanayi Devriminde Üniversite-Sanayi İşbirliği: Türkiye İçin Olası Etkileri Üzerine Düşünceler

University-Industry Cooperation during Fourth Industrial Revolution: Thoughts on the Possible Effects for Turkey

Merve ARSLAN, Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Bölümü, mtotuk@ankara.edu.tr

Müge ERSOY KART, Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, ersoy@politics.ankara.edu.tr

Özlem ATAY, Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Bölümü, ozkanli@politics.ankara.edu.tr

Sayfa / Pages: 12-29 100 times |     76 times
#3
|

Küresel Problem Sosyal Kabadayılık (Mobbing) Kavramının Film Analizi Yöntemiyle İncelenmesi

Investigation of Global Problem Social Bullying Concept by Film Analysis Method

Şeyma Nur YILMAZ, Yakın Doğu Üniversitesi, Fen ve Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü, seymanurylmaz8@gmail.com 

Meryem KARAAZİZ, Yakın Doğu Üniversitesi, Fen ve Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü, meryem.karaaziz@neu.edu.tr

Sayfa / Pages: 30-44 97 times |     92 times
#4
|

Türkiye’de Hanehalkı İşgücü Piyasasında Eğitimsel Uyumsuzluğun Çok Durumlu Probit Modelle İncelenmesi

Investigation of Education Incompatibility with Multinomial Probit Model in the Household Labor Force Market in Turkey

Hande ERK, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekonometri Anabilim Dalı, handeerk1@gmail.com

Sercan DEMİROGLARI Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekonometri Anabilim Dalı, sercan.demiroglari@deu.edu.tr

Selena KANTARMACI, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekonometri Anabilim Dalı, selenakantarmaci@gmail.com

Şenay ÜÇDOĞRUK BİRECİKLİ, Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri Bölümü, s.ucdogruk@deu.edu.tr 

 

Sayfa / Pages: 45-66 97 times |     60 times
#5
|

Uzun Çalışma Süreleri ve Uzun Çalışmanın Etkileri: Banka Çalışanları Üzerine Bir Araştırma

Long Working Times and Effects of Working for Long Times: A Study on Bank Employees

Damla CAN, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, damlacan@mu.edu.tr

 

Sayfa / Pages: 67-88 110 times |     65 times
© 2017 Journal of Managament and Labour
Creative Commons Lisansı