Journal of Management and Labour

The Journal of Management and Labour started its publication in 2017. It is published twice a year in June and December.

The Journal focuses on organization studies, human resources management, strategic management, sociology of management and labour, psychology of management and labour, labour relations, labour and managerial economics, the history of labour relations, management and corporate history, equality and diversity and labour and social security law.

In addition to academic manuscripts, book reviews and communications will be published.  


Year: 2020 / Vol.: 4 / Num.: 1 - Yönetim ve Çalışma Dergisi
|

Kapak ve Künye

Cover and Board of Journal

Sayfa / Pages: 108 times |     63 times
|

İÇİNDEKİLER

CONTENTS

Sayfa / Pages: 94 times |     52 times

Research Articles

#3
|

Korona Günlerinde Türkiye’de Çalışma İlişkileri

Labour Relations during Corona Days in Turkey

Banu UÇKAN HEKİMLER, Anadolu Üniversitesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, buckan@anadolu.edu.tr

Pages: 1-13 110 times |     145 times
#4
|

Metruk Bir Anayasal Kurum Olarak Ekonomik ve Sosyal Konsey’in Tarihçesi

The History of the Economic and Social Council of Turkey as a Deserted Constitutional Institution

Aziz ÇELİK, Kocaeli Üniversitesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, azizcelik@gmail.com

Pages: 14-35 114 times |     74 times
#5
|

Dijital Ekonomiler ve Yeni Çalışma Biçimleri

Digitalization of the Economics and New Forms of Employment

Özgür Hakan ÇAVUŞ, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, ohcavus@gmail.com

Pages: 36-55 110 times |     105 times
#6
|

Kamu Çalışanlarında Sosyal Medya Kullanımı: Tortum İlçesi Örneği

The Use of Social Media in Public Servants: Tortum District Example

Adnan KÜÇÜKALİ, Atatürk Üniversitesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, adnankucukali@atauni.edu.tr

Sibel BAKAN ATASEVER, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Öğrencisi, sbl_bkn90@hotmail.com

Pages: 56-72 96 times |     62 times
#7
|

Din Özgürlüğünün Sosyal Güvenlik Hakkı Kapsamında Sınırlandırılması

Limitation of Freedom of Religion within the Scope of Social Security Right

Doğukan KÜÇÜK, Anadolu Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, dogukankucuk@anadolu.edu.tr

Pages: 73-92 109 times |     67 times
#8
|

Üniversite Öğrencilerinde Hayatın Amacı ve Akademik Motivasyon Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Investigation of the Relationship between the Aim of Life and Academic Motivation in University Students

Gürbüz OCAK, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, gocak@aku.edu.tr

Aşkay Nur ATASEVER, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, askaynur@aku.edu.tr

Pages: 93-112 109 times |     64 times
#9
|

Sporda Taraftar Şiddeti ve Saldırganlığı Açıklayan Kuramlara Bütüncül Bir Bakış

A Holistic Look at the Theories Explaining Violence and Aggression in Sports

Güven DERE, Gazi Üniversitesi, Spor Yönetimi Programı, Doktora Öğrencisi, guvendere@yahoo.com

Ufuk TÜREN, Milli Savunma Bakanlığı, uturen2011@gmail.com

Pages: 113-136 109 times |     60 times
© 2017 Journal of Managament and Labour
Creative Commons Lisansı