Yönetim ve Çalışma Dergisi 

Yönetim ve Çalışma Dergisi 2017 yılında yayın hayatına başlamıştır. Her yıl Haziran ve Aralık aylarında yayınlanan Dergi’de; yönetim ve organizasyon, insan kaynakları yönetimi, stratejik yönetim, yönetim ve çalışma sosyolojisi, yönetim ve çalışma psikolojisi, çalışma ilişkileri, çalışma ekonomisi, çalışma ilişkileri tarihi, işletmecilik tarihi, eşitlik ve çeşitlilik ile iş ve sosyal güvenlik hukuku konularında hazırlanmış özgün ve eleştirel çalışmaların yayınlanması öngörülmektedir.


Yıl: 2022 / Cilt: 6 / Sayı: 1 - Yönetim ve Çalışma Dergisi
#
|

Kapak Sayfası ve Yayın Kurulu

Cover and Editorial Board

Sayfa / Pages: 70 kere |     33 kere
#
|

İçindekiler

Contents

Sayfa / Pages: 67 kere |     30 kere
#1
|

Örgütsel Çatışma ve İşteki Olumsuz Duyguların Öncülleri ve Sonuçları: Yaşam Pozisyonları Çerçevesinden Bir Bakış

Antecedents and Consequences of Organizational Conflict and Negative Affect at Work: Perspective of the Life Positions Framework

Habibe Tuğba EROL KORKMAZ, Doç. Dr., Mersin Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü, tugbakorkmaz@mersin.edu.tr, Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir / Mersin – Türkiye

Sayfa / Pages: 1-21 63 kere |     61 kere
#2
|

Umut Odaklı Kariyer Gelişimi Psikoeğitim Programının Etkililiği

Hope-Centered Career Development Psychoeducation Effectiveness of the Program

Aşkay Nur ATASEVER, Dr. Öğr. Gör., Afyon Kocatepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, EBB, askaynur@aku.edu.tr, Ahmet Necdet Sezer Kampüsü Eğitim Fakültesi  / 03200 Afyonkarahisar - Türkiye

Binnur YEŞİLYAPRAK, Prof. Dr., Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Emekli Öğretim Üyesi, binnur.yesilyaprak@gmail.com

Sayfa / Pages: 28-41 70 kere |     59 kere
#3
|

Öğrenciler Üniversite Lisans Programlarını Seçerken Kimlerin Etkisinde Kalıyor? Okudukları Bölümü Kendilerine Ne Derece Uygun Buluyorlar?

Who Influences Students' Undergraduate Program Choices? To what extent do university students find the department they are studying suitable for them?

Figen YILMAZ, MA, MSc., Figen Yılmaz Gelişim Enstitüsü, figen.nlp@gmail.com, Kurtuluş, Atatürk Cad. No:95/A, 01120 Seyhan/Adana - Türkiye

Metin PİŞKİN, Prof. Dr., Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ABD, mpiskin@ankara.edu.tr, Cemal Gürsel Cad. Ankara Üniversitesi Cebeci Yerleşkesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Çankaya/Ankara - Türkiye

Sayfa / Pages: 42-57 68 kere |     54 kere
#4
|

Genç İşsizliği İle Mücadelede Yeşil İstihdamın Rolü

The Role of Green Employment in Challenging Youth Unemployment

Süheyla ERİKLİ SELEK, Dr. Öğr. Üyesi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu MYO, serikli@ybu.edu.tr, Yeşilova Mah. E-90 Karayolu Üzeri No: 50/A 06950 Şereflikoçhisar / Ankara - Türkiye

Sayfa / Pages: 58-73 66 kere |     58 kere
#5
|

Perakende Zincir Marketlerde Tedarik Zinciri Performans Yönetiminin Müşteri Memnuniyeti ve Müşteri Sadakatine Etkisi

The Effect of Supply Chain Performance Management on Customer Satisfaction and Customer Loyalty in Retail Chain Markets

Esra ÖZERİ, Bilim Uzmanı, esraozeri10@gmail.com

Yener PAZARCIK, Doç. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü, ypazarcik@comu.edu.tr, Prof. Dr. Ramazan Aydın Yerleşkesi 17200 Ağaköy Biga / Çanakkale- Türkiye

Sayfa / Pages: 74-90 100 kere |     43 kere
© 2017 Journal of Managament and Labour
Creative Commons Lisansı