Yönetim ve Çalışma Dergisi 

Yönetim ve Çalışma Dergisi 2017 yılında yayın hayatına başlamıştır. Her yıl Haziran ve Aralık aylarında yayınlanan Dergi’de; yönetim ve organizasyon, insan kaynakları yönetimi, stratejik yönetim, yönetim ve çalışma sosyolojisi, yönetim ve çalışma psikolojisi, çalışma ilişkileri, çalışma ekonomisi, çalışma ilişkileri tarihi, işletmecilik tarihi, eşitlik ve çeşitlilik ile iş ve sosyal güvenlik hukuku konularında hazırlanmış özgün ve eleştirel çalışmaların yayınlanması öngörülmektedir.


Yıl: 2021 / Cilt: 5 / Sayı: 1 - Yönetim ve Çalışma Dergisi
#
|

Kapak ve Künye

Cover and Board

Sayfa / Pages: 114 kere |     52 kere
#
|

İçindekiler

Content

Sayfa / Pages: 113 kere |     61 kere
#1
|

Örgütsel Uygulamaların Yayılımında Kurumsal Etkiler: Muğla İlinde Mavi Bayrak Çevre Ödülünün Yayılımı Üzerine Bir Araştırma

Institutional Influences in the Diffusion of Organizational Practices: A Research on the Diffusion of the Blue Flag Environmental Award in Muğla

Ezgi ÇAK, İşletme Bilim Uzmanı, ezgieda35.ea@gmail.com 

Serkan DİRLİK, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, sdirlik@mu.edu.tr

Sayfa / Pages: 1-14 126 kere |     92 kere
#2
|

Dördüncü Sanayi Devriminde Üniversite-Sanayi İşbirliği: Türkiye İçin Olası Etkileri Üzerine Düşünceler

University-Industry Cooperation during Fourth Industrial Revolution: Thoughts on the Possible Effects for Turkey

Merve ARSLAN, Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Bölümü, mtotuk@ankara.edu.tr

Müge ERSOY KART, Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, ersoy@politics.ankara.edu.tr

Özlem ATAY, Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Bölümü, ozkanli@politics.ankara.edu.tr

Sayfa / Pages: 12-29 127 kere |     101 kere
#3
|

Küresel Problem Sosyal Kabadayılık (Mobbing) Kavramının Film Analizi Yöntemiyle İncelenmesi

Investigation of Global Problem Social Bullying Concept by Film Analysis Method

Şeyma Nur YILMAZ, Yakın Doğu Üniversitesi, Fen ve Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü, seymanurylmaz8@gmail.com 

Meryem KARAAZİZ, Yakın Doğu Üniversitesi, Fen ve Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü, meryem.karaaziz@neu.edu.tr

Sayfa / Pages: 30-44 126 kere |     116 kere
#4
|

Türkiye’de Hanehalkı İşgücü Piyasasında Eğitimsel Uyumsuzluğun Çok Durumlu Probit Modelle İncelenmesi

Investigation of Education Incompatibility with Multinomial Probit Model in the Household Labor Force Market in Turkey

Hande ERK, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekonometri Anabilim Dalı, handeerk1@gmail.com

Sercan DEMİROGLARI Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekonometri Anabilim Dalı, sercan.demiroglari@deu.edu.tr

Selena KANTARMACI, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekonometri Anabilim Dalı, selenakantarmaci@gmail.com

Şenay ÜÇDOĞRUK BİRECİKLİ, Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri Bölümü, s.ucdogruk@deu.edu.tr 

 

Sayfa / Pages: 45-66 131 kere |     80 kere
#5
|

Uzun Çalışma Süreleri ve Uzun Çalışmanın Etkileri: Banka Çalışanları Üzerine Bir Araştırma

Long Working Times and Effects of Working for Long Times: A Study on Bank Employees

Damla CAN, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, damlacan@mu.edu.tr

 

Sayfa / Pages: 67-88 141 kere |     77 kere
© 2017 Journal of Managament and Labour
Creative Commons Lisansı