Yönetim ve Çalışma Dergisi 

Yönetim ve Çalışma Dergisi 2017 yılında yayın hayatına başlamıştır. Her yıl Haziran ve Aralık aylarında yayınlanan Dergi’de; yönetim ve organizasyon, insan kaynakları yönetimi, stratejik yönetim, yönetim ve çalışma sosyolojisi, yönetim ve çalışma psikolojisi, çalışma ilişkileri, çalışma ekonomisi, çalışma ilişkileri tarihi, işletmecilik tarihi, eşitlik ve çeşitlilik ile iş ve sosyal güvenlik hukuku konularında hazırlanmış özgün ve eleştirel çalışmaların yayınlanması öngörülmektedir.


Yıl: 2023 / Cilt: 7 / Sayı: 1 - Yönetim ve Çalışma Dergisi
#
|

Kapak

Journal Cover

Sayfa / Pages: 167 kere |     124 kere
#
|

Künye ve İçindekiler

Editorial Board and Contents

Sayfa / Pages: 161 kere |     104 kere
#1
|

Bilinçli Farkındalık ve İşe Adanmışlık: Temel Psikolojik İhtiyaçların Aracılık Rolü

Mindfulness and Work Engagement: Mediating Role of Basic Psychological Needs

Habibe Tuğba EROL KORKMAZ, Mersin University, Faculty of Science and Letters, Department of Psychology, Çiftlikköy, 33343 Yenişehir/Mersin tugbakorkmaz@mersin.edu.tr

Sayfa / Pages: 1-14 162 kere |     119 kere
#2
|

Türk Çalışma İlişkileri ve Türk Sineması

Turkish Labor Relations and Turkish Cinema

Hasan YÜKSEL, Çankırı Karatekin University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of Labour Economics and Industrial Relations, Uluyazı Kampüsü 18100 Çankırı, hasanyuksel37@gmail.com

 

 

Sayfa / Pages: 15-35 130 kere |     135 kere
#3
|

Çalışanların Örgütsel Bağlılık ve Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişki: Mersin Adliyesi Örneği

The Relationship between the Organizational Commitment and Burnout Levels of Workers: Mersin Courthhouse Sample

Ayşegül YILMAZ, Mersin Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, aysegulyilmaz_33@hotmail.com

İrep KIROĞLU BAYAT, Mersin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, Çiftlikköy Kampüsü, 33342, Yenişehir / Mersin, irepbayat@mersin.edu.tr

Sayfa / Pages: 36-58 169 kere |     134 kere
#4
|

Esnek Çalışma Konulu Lisansüstü Tezlerin Maxquda ile Bibliyometrik Analizi

Bibliometric Analysis of Postgraduate Thesis on “Flexible Work” With Maxquda

Tuğçe ŞİMŞEK, Gümüşhane Üniversitesi, İktisadi ve İdari ve Bilimler Fakültesi, İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü, Gümüşhanevi Kampüsü Bağlarbaşı Mahallesi P.K. 29100 Merkez / Gümüşhane, tugce.simsek@gumushane.edu.tr

Osman BENK, Gümüşhane Üniversitesi, İktisadi ve İdari ve Bilimler Fakültesi, İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü, osmanbenk@gumushane.edu.tr

Gökhan KENEK, Gümüşhane Üniversitesi, İktisadi ve İdari ve Bilimler Fakültesi, İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü, gokhankenek@gumushane.edu.tr

Sayfa / Pages: 59-86 150 kere |     116 kere
#5
|

Üniversite Bitiyor, Ya Sonra… Okuldan İşe Geçiş Sürecinde Çalışma Psikolojisi Kuramına Dayalı Bir Model Testi

University is ending, then what... A Model Test Based on the Psychology of Working Theory during the Transition from School to Work

Furkan KİRAZCI, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Kurupelit Kampüsü, 55200 Atakum / Samsun – Türkiye, furkan.kirazci@omu.edu.tr

Zeynep Öznur YAZAN, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, zeynepoznur.ergin@omu.edu.tr

Ayşenur BÜYÜKGÖZE-KAVAS, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, aysenur@omu.edu.tr

Sayfa / Pages: 87-104 162 kere |     166 kere
#6
|

Türkiye ile Almanya, Fransa ve İtalya İş Teftiş Sistemlerinin İşin Yürütümü Yönünden Karşılaştırılması

Comparison of Labor Inspection Systems in Turkey and Germany, France and Italy in terms of Work Rules Execution

Mahmut KESKİN, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Çalışma İlişkileri ve İnsan Kaynakları Programı Yüksek Lisans Mezunu, mahmutkeskin8585@gmail.com

Serap PALAZ, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, spalaz@bandirma.edu.tr

Sayfa / Pages: 105-130 190 kere |     135 kere
#7
|

Üniversite Eğitiminde İstihdam Edilebilirlik: Türkiye’de En Çok Öğrenciye Sahip Üniversitelerin Politika ve Stratejilerinin Analizi

Employability in Higher Education: Analysis of the Policies and Strategies of Universities with the Most Students in Turkey

Efe ÇINAR, Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, Dokuzçeşmeler Kampüsü, 24 Sokak No:2, 35160 Buca / İzmir - Türkiye,  efe.cinar@deu.edu.tr

Barış SEÇER, Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, baris.secer@deu.edu.tr

Sayfa / Pages: 131-154 161 kere |     147 kere
© 2017 Journal of Managament and Labour
Creative Commons Lisansı