Yönetim ve Çalışma Dergisi 

Yönetim ve Çalışma Dergisi 2017 yılında yayın hayatına başlamıştır. Her yıl Haziran ve Aralık aylarında yayınlanan Dergi’de; yönetim ve organizasyon, insan kaynakları yönetimi, stratejik yönetim, yönetim ve çalışma sosyolojisi, yönetim ve çalışma psikolojisi, çalışma ilişkileri, çalışma ekonomisi, çalışma ilişkileri tarihi, işletmecilik tarihi, eşitlik ve çeşitlilik ile iş ve sosyal güvenlik hukuku konularında hazırlanmış özgün ve eleştirel çalışmaların yayınlanması öngörülmektedir.


Yıl: 2020 / Cilt: 4 / Sayı: 1 - Yönetim ve Çalışma Dergisi
|

Kapak ve Künye

Cover and Board of Journal

Sayfa / Pages: 108 kere |     63 kere
|

İÇİNDEKİLER

CONTENTS

Sayfa / Pages: 96 kere |     52 kere

Özgün Araştırma Makalesi

#3
|

Korona Günlerinde Türkiye’de Çalışma İlişkileri

Labour Relations during Corona Days in Turkey

Banu UÇKAN HEKİMLER, Anadolu Üniversitesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, buckan@anadolu.edu.tr

Sayfa: 1-13 111 kere |     145 kere
#4
|

Metruk Bir Anayasal Kurum Olarak Ekonomik ve Sosyal Konsey’in Tarihçesi

The History of the Economic and Social Council of Turkey as a Deserted Constitutional Institution

Aziz ÇELİK, Kocaeli Üniversitesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, azizcelik@gmail.com

Sayfa: 14-35 115 kere |     74 kere
#5
|

Dijital Ekonomiler ve Yeni Çalışma Biçimleri

Digitalization of the Economics and New Forms of Employment

Özgür Hakan ÇAVUŞ, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, ohcavus@gmail.com

Sayfa: 36-55 111 kere |     105 kere
#6
|

Kamu Çalışanlarında Sosyal Medya Kullanımı: Tortum İlçesi Örneği

The Use of Social Media in Public Servants: Tortum District Example

Adnan KÜÇÜKALİ, Atatürk Üniversitesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, adnankucukali@atauni.edu.tr

Sibel BAKAN ATASEVER, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Öğrencisi, sbl_bkn90@hotmail.com

Sayfa: 56-72 97 kere |     62 kere
#7
|

Din Özgürlüğünün Sosyal Güvenlik Hakkı Kapsamında Sınırlandırılması

Limitation of Freedom of Religion within the Scope of Social Security Right

Doğukan KÜÇÜK, Anadolu Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, dogukankucuk@anadolu.edu.tr

Sayfa: 73-92 109 kere |     67 kere
#8
|

Üniversite Öğrencilerinde Hayatın Amacı ve Akademik Motivasyon Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Investigation of the Relationship between the Aim of Life and Academic Motivation in University Students

Gürbüz OCAK, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, gocak@aku.edu.tr

Aşkay Nur ATASEVER, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, askaynur@aku.edu.tr

Sayfa: 93-112 109 kere |     64 kere
#9
|

Sporda Taraftar Şiddeti ve Saldırganlığı Açıklayan Kuramlara Bütüncül Bir Bakış

A Holistic Look at the Theories Explaining Violence and Aggression in Sports

Güven DERE, Gazi Üniversitesi, Spor Yönetimi Programı, Doktora Öğrencisi, guvendere@yahoo.com

Ufuk TÜREN, Milli Savunma Bakanlığı, uturen2011@gmail.com

Sayfa: 113-136 109 kere |     60 kere
© 2017 Journal of Managament and Labour
Creative Commons Lisansı